فراکسیون «النصر»: همه کسانی که رأی مردم را دزدیده‌اند باید محاکمه شوندفراکسیون «النصر»: همه کسانی که رأی مردم را دزدیده‌اند باید محاکمه شوند – مشرق نیوزدیدگاهتان را بنویسید