امتناع از مراقبت های پزشکی در برابر استثنائات مذهبی. بهترین کار (و نحوه تشکیل پرونده) برای کارمندانی که به دنبال اجتناب از تزریق هستند


برای دسترسی به این پست باید عضو Healthy Home Plus باشید.

اگر قبلاً وارد سیستم شده اید ، صفحه را بازخوانی کنید.

اعلامیه محرومیت از مراقبت های پزشکی در برابر محرومیت های مذهبی. آنچه برای کارمندانی که به دنبال اجتناب از تزریق هستند بهتر است (و نحوه تشکیل پرونده) برای اولین بار در صفحه Economist Home Health ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید