کاهش ارزبری سالانه ۱۷ میلیون یورو با داخلی سازی خط تولید قطعه تاراکاهش ارزبری سالانه ۱۷ میلیون یورو با داخلی سازی خط تولید قطعه تارا – مشرق نیوزدیدگاهتان را بنویسید