بین بیماری آلزایمر و شدت کووید ۱۹ ارتباط وجود داردبین بیماری آلزایمر و شدت کووید ۱۹ ارتباط وجود دارد – مشرق نیوزدیدگاهتان را بنویسید