آیا احتمال پارگی یا تخلیه پروتز سینه وجود دارد؟ زندگی کامل لیپوماتیک کویتوس


مطالعات گزارش داده اند که احتمال پارگی پروتز فیزیولوژیکی 3 تا 5 درصد در 3 سال اول و 7 تا 10 درصد در 5 سال اول است ، که اگر این اتفاق بیفتد ، خطری برای بیمار و بیمار ایجاد نمی کند. خودش او نیز از این امر آگاه است؛ در این مورد ، نیاز به جایگزینی پروتز سینه وجود دارد. در مورد پروتزهای ژلی ، برای نظارت بر احتمال پارگی ، با توجه به اینکه پارگی پروتز ژل ممکن است بدون علامت باشد ، و در بسیاری از موارد هنگام تعویض پروتز مشاهده شد که سازمان غذا و داروی ایالات متحده نظارت بر MRI را پس از سه سال توصیه می کند. بیمار و سپس هر 2-3 سال یکبار مجددا بررسی شود.

دیدگاهتان را بنویسید