کتلت بوقلمون با پوسته پارمزان

این کتلت های بوقلمون طلایی و ترد با پوسته پارمزان ، سرخ شده در تابه یا در هوا ، غذایی است که به سرعت برای همه خانواده مناسب خواهد بود! کتلت بوقلمون با پوسته پارمزان این کتلت بوقلمون پخته شده با پارمزان به آرامی در تابه ای با کره و کره کافی سرخ می شود … ادامه