آیا شما نیاز به یک مانیتور ثابت قند دارید؟

یکی از روندهای جدید جدید در بهبودی ، افرادی هستند که از مانیتورهای مداوم گلوکز (یا CGM) به عنوان ابزاری برای کاهش وزن ، عملکرد ورزشی یا بهینه سازی سلامت کلی (با نام هک زیستی) استفاده می کنند. این دستگاهها ، که سطح قند خون را به طور مداوم می خوانند ، در ابتدا برای … ادامه