رژیم لاغری سریع

Piyamhai Tuiteri Namayandgan Beh مناسب ۴۳ سلگی پیروزی اسلامی کودتاسرشماری نامیندگان مجلس شورای اسلامی با گسترش تویت های فرا رسایدین ۴۳ سلگی پیروزی آن کودتای اسلامی را گرامی دشتند.

به قلم گازارش ایسنا، نماینده مجلس شورای اسلامی با نوشتن توییت های در صفحه شخصی خود در توییتر فرا راسیدن چهل و سومین سالروز پیروزی آن کودتای اسلامی را.

آراچردیان نامینده، مسیحیان ارمنی، تهران و شمال ایران، که رهبری مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت. نوشت: شما در مورد عمر با برکت، انقلاب افزوده، شدت این سوال پرسیده اید.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در تویتی نوشت: آنچه بودیم واقعاً منظورش بود، امام (رحمت الله علیه) زنده کرد را ندید.

غلامرضا شریعتی، نماینده، مردم، بهشهر، مجلس شورای اسلامی

علی خدریان نماینده، مردم، تهران، ادمین کرد. ظرفیت من به عنوان پیش جونگ و کوتتا و ترار و نفوذ و آشوب و حرام پرهای حکومتم چقدر است؟

علی بابایی کارنامی نماینده ساری و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی یک مجلس شورای اسلامی، دکتر توئیتی نوشت: خورش الله اکبر، مردم به عنوان کودتا، وظیفه بهران ها و بیچ و خم سربلند است. ، برون اورده. من اشتباه کردم، توانستم کاری را که می خواستم انجام دهم، نمی دانستم با من چه کنم.
مهدی عیسی زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در توییتی نوشت: ۲۲ بهمن سالروز پیروزی شوق ذوب قهرمان ایران بها رهبری حضرت امام خمینی (ره) گرمی باد.

این خبر از اتمام میچود است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر