چگونه در ورزش جاز لذت بردم

من سالها تلاش کردم تا حرکتی را پیدا کنم که واقعاً آن را دوست دارم. اینگونه بود که من در نهایت این را در Jazzercise پیدا کردم. خانم های استودیوی Jazzercise من بعد از هر 25 کلاس یک کارت پستال شیرین و مطمئن برای من ارسال می کنند. تمام عمرم عاشق ورزش بودم. وقتی در … ادامه