۹۰۰۰ ترم جدید برای ۲۷۰۰۰۰ دانشجو از اول اکتبررئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از احداث و آماده سازی حدود ۱۶۰۰ مدرسه با ۹ هزار کلاس درس و یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع زیربنا برای استقبال از سال تحصیلی جدید خبر داد و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای آنها هزینه شده است. ذینفعان مدرسه نقش مهمی در ساخت این فضاها داشتند.

مهرالله رخشانی مهر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران. وی با اشاره به اینکه تلاش مجموعه نوسازی در تمامی استانداری های کشور بازگشایی فوق العاده مدارس در مهرماه است که با کمک و حمایت مجموعه آموزشی این امر محقق خواهد شد، گفت: در مجموعه نوسازی مدارس به صورت جداگانه تلاش کرده ایم. . از فضاهای نوسازی که آماده کرده ایم و در اختیار ادارات قرار داده ایم و در زمینه آموزش و پرورش تصمیم گرفته ایم در حد توان در زمینه تجهیز و تجهیز فضاها اقداماتی انجام دهیم.

وی با بیان اینکه در حوزه ساخت و ساز حدود ۱۶۰۰ مدرسه با ۹۰۰۰ کلاس درس و زیربنا به مساحت یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع را آماده کرده ایم که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای آنها هزینه شده است و ذی نفعان مدارس نقش مهمی در این امر داشتند. ساخت این مدارس فضاهایی داشتند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه تلاش شده است با کمک خیرین و اعتبار در نظر گرفته شده از سوی دولت فضاهای آموزشی آماده شود.

رخشانی مهر افزود: نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان در زمینه تجهیزات آموزشی، کمک آموزشی، هنرستان ها، هزینه ها و تجهیزات مناسب تهیه و در اختیار ادارات قرار گرفته است. امسال اعتبارات جداگانه ای در زمینه تجهیزات انجام شد و بر اساس لیستی که از ادارات دریافت کردیم تجهیزات هنرستان خریداری شد.

به گفته وی، سال گذشته از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ در مجموع بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان صرف ساخت و ساز و نوسازی فضاها و تجهیزات آموزشی شده است.

رخشانی مهر در پایان ابراز امیدواری کرد که بازگشایی مدارس در مهرماه جاری با شکوه هر چه بیشتر انجام شود و با تلاش همکاران شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

انتهای پیام