۳۸۰ هزار «پروانه چرا» در مراتع کشور وجود داردایسنا/ مازندران مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به برخی از مشکلات و چالش های پیش روی مرتع داری کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۵۲ درصد از مساحت کشور را مراتع و حدود ۳۸۰ هزار «مراتع» تشکیل می دهد. مجوز چرای دام به بهره برداران این مراتع داده می شود.

ترهام بهزاد در حاشیه نشست با معاونان آبخیزداری شمال کشور به میزبانی اداره کل منابع طبیعی مازندران بانوشهر به برخی مشکلات و چالش های مدیریت مراتع استان نوشهر اشاره کرد. شمال کشور وی گفت: مراتع بدون درگیری، نحوه مدیریت گلخانه ها در میدان از چالش های استان مازندران می توان به اعمال بند ۴۸ در عرصه های جنگلی و جایگزینی دام های سنگین به جای گاو سبک به منظور کاهش فشار مضاعف بر مراتع اشاره کرد.

بهزاد با تصریح بر اینکه مراتع را بدون ورود تیم بازرسی به مرتع می دانیم افزود: بر اساس تبصره ماده ای حفاظت و بهره برداری از جنگل ها راهنمای با عنوان اجرای فنی تهیه و تدوین شده است. آیین نامه بهره برداری از مراتع دولتی پس از اعلام تفکیک منابع ملی با استثناء و یک ماه پس از ابلاغ، تیم ممیزی سه نفره وارد میدان شده و مورد بررسی عمومی قرار می گیرد. با توجه به شرایط حاکم، مساحت مرتع مجاور از سالمندان نیز سوال می شود و اگر این مرتع کاربر نداشته باشد، در این مرتع اختلافی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه چندین پاراگراف دیگر وجود دارد که ثابت می کند آلماری مورد اختلاف نیست و در صورت عدم رعایت این شرایط توسط کاربر، مجوز لغو می شود، توضیح داد: در صورت وقوع آتش سوزی و عدم اطلاع به اداره دولتی. یا کمک نمی کند در اطفاء حریق یا عدم تعویض مرتع متوفی طبق بند ۴۸ از موارد ابطال می باشد و بر اساس این بند دو سال مهلت تعیین شده و در صورت فوت مالک مرتع فوت کرده است. باید با یکی از پسرانش که در آن منطقه زندگی می‌کند، یکی از اعضای سیستم بادیه‌نشین، و دائماً در دامداری کار می‌کند، جایگزین او شود.

بهزاد با تاکید بر اینکه بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی انفال چراگاه است و انفال وارث محسوب نمی شود، گفت: با توجه به گسترش چرای دام در صورت عدم تمدید پروانه سالانه بهره بردار لغو می شود. و در صورت تغییر کاربری پروانه نیز باطل می شود و باطل می شود و یا دو سال بدون اجازه از منابع طبیعی خود خارج شده است.

وی ادامه داد: حدود ۸۴.۸ میلیون هکتار مرتع کشور است که ۵۲ درصد مساحت کشور را تشکیل می دهد، ۱۷ میلیون هکتار جنگل و ۱۸.۵ میلیون هکتار بیابان و از مجموع ۸۴.۸ میلیون هکتار حدود ۸۱ میلیون هکتار است. یک هکتار زمین حسابرسی شد، یک میلیون و ۵۰ هزار خانوار شناسایی شدند و تقریباً ۳۸۰ هزار پروانه چرا به بهره برداران اعطا شد.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصریح کرد: برای ساماندهی بهره برداران مواردی در طرح مرتع ۱۳۹۸ وجود دارد که به غیر از تعریف چرا، موارد دیگری نیز وجود دارد. استعدادهای موجود در مراتع که می توانند مشمول طرح چرا شوند باید برای بهبود شرایط زندگی بهره برداران و افزایش پوشش مراتع انجام شود.

بهزاد گفت: در این راستا ۹ مورد از جمله بوم گردی، زنبورداری، دامپروری، زراعت علوفه، مرغداری، دامپروری، پرواربندی و زراعت چوب پایش شد که هدف همگی کمک به اقتصاد استفاده کنندگان و افزایش پوشش گیاهی است.

انتهای پیام