۳۰ درصد تخفیف در مجوزهای مهاجرت ملی در برگندایسنا/ خراسان جنوبی معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند گفت: این شهرداری بر اساس قوانین و دستورالعمل های طرح نهضت مسکن ملی ۳۰ درصد تخفیف در صدور پروانه ساختمانی لحاظ می کند.

در حاشیه بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی و شهردار بیرجند، شامگاه سه شنبه ۲۹ شهرفر از اراضی زعفرانیه اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود در این منطقه، باید از اراضی زعفرانیه استفاده کنیم. علاوه بر اجرای این موارد، شهرداری بیرجند از طریق اجرای قوانین بالاترین اولویت را دارد. ۳۰ درصد تخفیف در هزینه صدور مجوز حداکثر همکاری و مساعدت را در این زمینه فراهم می کند.

به گزارش ایسنا، وی گفت: تمام تلاش خود را برای تسریع در اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن انجام می دهیم و مدیریت شهری بسترهای لازم را برای صدور مجوزهای لازم برای ساخت این واحدهای مسکونی فراهم کرده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند گفت: در سال های اخیر شاهد افزایش جمعیت شهر بیرجند بوده ایم و همین امر نیاز به برنامه ریزی صحیح برای تامین مسکن جوانان و ساکنان را افزایش داده است. از این شهر

وی افزود: طرح نهضت ملی مسکن واقع در اراضی موسوم به زعفرانیه شهر بورگند یکی از اولویت های مهم دولت سیزدهم است و شهرداری منطقه یک کلیه کارشناسان عمران شهری را در سطح شهرداری بیرجند و مرتبط منصوب کرده است. سازمان های. در یک کار جهادی برای صدور پروانه ساختمانی برای اراضی مورد نظر.

تاونا گفت: با تشکیل تیم تخصصی مستقر در اتاقی مجزا با حضور افراد واجد شرایط جهت تسریع امور، از ۱۹ مرداد لغایت ۱۴ شهریور کلیه مراحل مربوط به صدور مجوز برای ۴۵۵ قطعه زمین با مجموع ۴۱۵۸ واحد مسکونی شامل ثبت درخواست در سامانه و نگهداری پرونده، سابقه کار، تایید نمودارهای مربوطه، اخذ استعلامات مورد نیاز و هزینه های مربوطه محاسبه شد.

وی با بیان اینکه در اسرع وقت به شرکت های مربوطه اطلاع داده شد که نسبت به پرداخت عوارض اقدام نکنند، تصریح کرد: مابقی مراحل صدور پروانه ساختمانی (۱۰ درصد مابقی کارها) تنها پس از پرداخت امکان پذیر است. از هزینه های مربوطه

توانا یادآور شد: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی شهرداری منطقه ۲ بیرجند، در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۵۰ پروانه ساختمانی برای زمین موسوم به سایت اداری صادر شده و حدود ۱۰۰ پروانه نیز با توجه به اتمام عملیات عمرانی در مرحله اجراست. وضعیت متقاضیان که به محض تکمیل، پرونده و مجوزهای مورد نیاز نیز صادر خواهد شد. اراضی دولتی که مشمول طرح ملی تحرک مسکن هستند از هزینه تغییر کاربری معاف هستند.

انتهای پیام