۱۴۰۱. مبلغ مستمری مددجویان بهزیستی اعلام شدمعاون توسعه اداری و منابع سازمان تعاون در تشریح افزایش ۲۰ درصدی «مستمری» معیشتی مشتریان در سال جاری، افزایش مستمری مدارس شبانه روزی را منوط به تصمیم هیات وزیران اعلام کرد هفته آینده پیشنهادات خود را آماده و به هیئت وزیران اعلام خواهد شد.

سید مرتضی حسینی در گفت وگو با ایسنا، وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی مستمری معیشتی مددجویان تحت پوشش، گفت: امیدوارم بتوانیم در سال جاری نوبت هایی را در این چرخه لحاظ کنیم.

به گفته وی، مستمری ماهیانه مشتریان تحت پوشش برای یک خانوار ماهیانه ۴۲۰ هزار تومان، دو نفره ۶۰۰ هزار تومان، سه نفره ۸۴۰ هزار تومان و برای خانواده یک میلیون و ۸۰ هزار تومان است. چهار میلیون و پنج برای یک خانواده پنج نفره. ۳۲۰ هزار تومان افزایش داشته است.

معاون توسعه اداری و منابع شرکت مددکاری از تحت پوشش بودن حدود ۲ میلیون و ۸۰ هزار خانوار مددجو که حدود ۷ میلیون نفر را شامل می شود، خبر داد و افزود: در حال حاضر یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار (معادل) ۲) یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مستمری معیشت دریافت می کنند، اما برخی از مددجویان در دهک های پایین و پایین جامعه هستند که مستمری دریافت نمی کنند که امیدواریم بتوانیم در سال جاری تعدادی از این افراد را وارد چرخه کنیم و به آنها پرداخت کنیم. حقوق بازنشستگی.

حسینی اشاره کرد یک میلیون و ۷۰۰ هزار خانواده پشت نوبت مستمری هستندوی گفت: سازمان بهزیستی در نظر دارد سال گذشته وارد چرخه ۵۰۰ هزار خانوار شود اما متاسفانه اعتبارات لازم تامین نشده است. امسال بودجه و تخصیص را بر اساس ۱۰۰ درصد تعداد نوبت های قابل ورود به دوره اعلام خواهیم کرد. اما با توجه به بودجه اعلام شده و افزایش میزان مستمری ها، بخشی از نوبت های برگشتی می تواند وارد چرخه شود.

معاون توسعه اداری و منابع سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ۶۳ هزار میلیارد تومان نیاز است گفت: این در حالی است که در بودجه امسال حدود ۲۸۷۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است. تنهایی در واقع با این عدد فاصله داریم که در صورت پرداخت اعتبارات توسط دولت، قانون به طور کامل اجرا شود.

وی در پاسخ به این سوال که افزایش مستمری مدارس شبانه روزی در سال جاری چقدر خواهد بود؟ وی گفت: رشد افزایش مستمری مراکز منوط به تصویب هیات وزیران است که سازمان بهزیستی با هماهنگی سازمان برنامه هفته آینده پیشنهادات خود را در این خصوص تهیه و به تصویب سازمان بهزیستی خواهد رساند. شورای وزیران. شورای وزیران.

انتهای پیام

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر