۱۳۰۰۰ واحد تولیدی راکد یا کم مصرف در کشور وجود داردایسنا/ خراسان شمالی وزیر اجلاس از وجود ۱۳۰۰۰ واحد تولید بیکار یا کم ظرفیت در کشور خبر داد.

سیدرضا فاطمی امین در حاشیه سفر به خراسان شمالی و بازدید از تعدادی از واحدهای تولیدی این استان گفت: علاوه بر این طی نیمه دوم سال گذشته هزار و ۳۰۰ واحد راکد و یا با فعالیت بسیار کم فعالیت داشتند.

وی افزود: نقدینگی، گردش سرمایه، تامین اجتماعی و بازار فروش از جمله مشکلات این واحدهای تولیدی است که باعث رکود یا فعالیت با ظرفیت بسیار محدود شده است.

فاطمی امین افزود: در وزارت حراست برنامه ریزی های لازم برای فعال سازی مجدد واحدهای راکد انجام شد.

وی با اشاره به اجرای طرح بهبود صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته در این وزارتخانه گفت: در حال حاضر توزیع در حوزه صنعت و معدن در کشور ناهمگن و در برخی مناطق زنجیره ها ناهمگن است. ناقص در برخی نقاط واحدهای صنعتی زیادی راه اندازی شد که باعث آلودگی و مهاجرت شد.

وزیر صامت با بیان اینکه در برخی نقاط با کمبود سرمایه گذاری مواجه هستیم، تصریح کرد: در این سفر واحدهای صنعتی این استان را به دقت رصد خواهیم کرد و وضعیت صنعتی و زنجیره هایی که نیاز به سرمایه گذاری فعلی دارند را ارزیابی خواهیم کرد. و مکان های کندی که از نظر سرمایه گذاری و تلاش برای ایجاد تعادل رشد کافی نداشته اند.

انتهای پیام