گلستان جزو ۱۰ استان اول خشک کشور است/ بررسی مجدد اقلیم دمایی گلستانایسنا/گلستان مدیرکل هواشناسی گلستان از افزایش نیم درجه ای دمای هوا طی فروردین ماه سال جاری در استان خبر داد و گفت: گلستان جزو ۱۰ استان اول خشک کشور است.

نوربخش داداشی صبح امروز در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان گلستان اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تنها ۲۰ روز بارش مؤثر در استان گلستان به ثبت رسید و انباشته خشکی را برجای گذاشته است.

 وی افزود: در سال زراعی جدید(مهرماه سال گذشته تا امروز) کل پراکنش بارندگی گلستان در ۱۴ شهرستان ۲۶۷.۱ میلی متر بوده و بارش نسبت به بلندمدت ۲۴ درصد کاهش یافت و  با کاهش۸۲ میلی متری مقدار بارندگی همراه بود البته نسبت به سال زراعی قبل که سال سختی بود ۳۵ درصد افزایش بارندگی را شاهد بودیم.

مدیرکل هواشناسی گلستان با بیان اینکه در فروردین ماه سال جاری میزان بارندگی ۱۷.۲ میلی متر بوده و کاهش ۶۶ درصدی بارندگی نسبت به دوره آماری به ثبت رسیده است، تصریح کرد: بارش های نقطه ای گلستان در ۱۰ ایستگاه سینپتیک اصلی میانگین بارندگی را ۳۳۵.۲ میلی متر را نشان می دهد که نسبت به بلند مدت ۱۶ درصد کاهش داشته و بیشترین کاهش مربوط به اینچه برون با ۳۰ درصد و کمترین کاهش گرگان با پنج درصد بوده است و از لحاظ مقدار بارش کلاله با ۱۰۰ میلی متر بارش کاهش بارندگی را نسبت به میانگین بلندمدت نشان می دهد، همچنین از لحاظ دمایی نیم درجه افزایش دما داشتیم.

داداشی با بیان اینکه در سال زراعی گذشته اتفاق دمایی حدی بسیار زیادی در استان گلستان به ثبت رسید، گفت: در استان ۲۴ روز دمای بیش از ۴۲ درجه گزارش شد و در گنبدگاووس دمای ۵۰ درجه در سه روز تکرار شده و مهم تر از همه تکرار روزهای گرم بود که امسال نیز این تکرار را بیشتر هم خواهیم داشت.

روند افزایشی تبخیر در گلستان  

وی با بیان اینکه گلستان جزو ۱۰ استان اول خشک کشور است، افزود: طبق هماهنگی انجام شده با وزارت نیرو قرار است در فصل گرما، افزایش دما در شهرهای مختلف استان گلستان به پژوهشگاه هواشناسی گزارش شود تا اقلیم دمایی استان در وزارت نیرو مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.

 مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به اینکه گلستان دارای اقلیم های متفاوتی است و با توجه به این مسئله تبخیر در گلستان رو به افزایش است، گفت: در سال زراعی گذشته ۱۷.۳ میلی متر افزایش تبخیر را شاهد بودیم که مقایسه آن در فصل های مختلف حاکی از روند افزایشی تبخیر در استان است.

داداشی خاطرنشان کرد: با افزایش دما میانیگن پوشش برفی گلستان هر سال رو به کاهش است، افزود: تقریباًمی توان گفت از الآن به بعد هیچ گونه پوشش برفی در ارتفاعات استان گلستان برای ذخیره آبی وجود ندارد.

انتهای پیام