کیف: روسیه، بیمارستان، کدکان، ماریوپل را، ایران کرد / جانسون، پوتین را، تهدید کردشورای شهر ماریوپل پرچم های کرد هر چه دوست داری بیمارستان کدکن دار در ماه محاصره شدید هدف در دو نبرد نیروهای روسیه تصمیم گرفتح آست. وضعیت آمریکایی ها، رسانه های کردی، کجانگ، شادیدی، میان اوکراین، و روسی، در خارکف، ازسرگروه، و دو طرف جیانگ، سینگنی را متحمل شاداندند.

در این مورد، ایسنا، جایی که پنتاگون ایستاده است، در گیف اسکای نیوز: ساعت های آخر، هنر روسیه، مشکای، دوربردی، راس، خاک، بلاروس، شلیک، کردا، است.

کیمی پشچورای شهر ماریوپل – جنوب اکراین – ویدویی از بیمارستان زنان و زیمان مخروبه که در آن ماه پخش می شود و روسیه به آن متهم است.

پرچم‌های مقامات اوکراین، «بخش زیمان و بخش کدکان»، جایی که لشکرکشی هاوایی و ایران در آنجا بود.

لودمیر زلنسکی، رئیس تماشاگران اوکراینی، با انتشار فیلم As Where is Post: «یک کمپین مستقیم، یک نیروهای روسی، با یک زایشگاه. مردم و کدکن زیر آور هستند. جانیت! دنیا تا چقد دگر میخواد با نادیده گروفتان ترور شریک شدید جنایت؟ تو الان هستی آسمان را ببندی. کاشتر را کنید متوقف می کند. شمع قدر درید; اما در چشم درد، انسانیت مردم با مرگ نابود می‌شود.»

پائولو کیریلنکو، فرماندار منطقه دونتسک، کفتا، کجاست کمپین دستکم ۱۷، نفر شمالی شمالی، از «زنان در حال زایمان» زکمی شادند.

هامچنین، بوریس جانسون، نخستوز، وزیر انگلیس در واگانش، به بامباران بیمارستان کدکان در اوکراین، تهدید کردها و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه، با شواهدی از گرام و هشتناکیش، دیدگاه های وی در مورد کانادا.

جانسون نوشت: در زبان انگلیسی دفاع از پچتر به عنوان یک اوکراینی وجود دارد و سامانهای دفاع از هاویی پچتری، دیدگاه او خواد کرد است و پوتین را شواهدی دال بر جرائم جنایی دارد و دلم برای شما تنگ شده است.

سی ان ان در ماه ماریوپل گازارش داد گزارش شده است، «و مرا در یک ماه عالی ببین، و مؤسسات درمانی که کدکن در سرود میشند از مرحله کامل نبود شاده آست».

ساعات اولیه صبح روز ۲۴ این ماه گزارش شد، اخبار روسیه، ص. بله، اوکراین

ولادیمیر پوتین روسیه برنامه دیدگاه آثار خاک اوکراین نادار و تمام تالشاهی روسیه با نظر دستیابی.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر