کشت مکانیزه ۱۰۰ درصد مزارع ذرت علوفه‌ای در تایبادایسنا/خراسان رضوی مدیر جهاد کشاورزی تایباد گفت: با آموزش‌های انجام شده برای کشاورزان در راستای صرفه‌جویی در مصرف آب در حال حاضر ۱۰۰ درصد مزارع ذرت علوفه‌ای در این شهرستان به صورت کشت مکانیزه انجام می‌شود.

جواد اعتضادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ذرت علوفه‌ای یکی دیگر از محصولات زراعی استراتژیک بوده که با توجه به کاهش نزولات جوی جایگزین مناسبی برای علوفه به شمار می‌آید.

وی افزود: اکنون ۲۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت ذرت علوفه‌ای است و رتبه چهارم استان را پس از جغتای، مشهد و نیشابور به خود اختصاص داده است. کشت این محصول به ۲ روش صورت می‌گیرد که کشت اول آن از ۱۵ فروردین ماه در سطح ۵۰ هکتار از اراضی آغاز شده و تا اول اردیبهشت ادامه دارد. برداشت آن نیز از ۱۵ تیر ماه شروع شده و تا اول مرداد خواهد داشت.

اعتضادی زمان کشت دوم این محصول را پس از برداشت گندم عنوان و اضافه کرد: این نوع کشت از ۱۰ تیر ماه آغاز می‌شود که تا اول مرداد ادامه دارد و برداشت آن از ۱۵ مهر ماه تا ۲۰ آبان انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این محصول از زمان کاشت تا برداشت زمینه اشتغال را برای ۱۲ نفرروز فراهم می‌کند. در سال زراعی جاری متوسط هزینه تولید این محصول در هر هکتار ۱۰ و درآمد خالص برای کشاورز در هر هکتار ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی تایباد بیان کرد: کشت محصول پنبه با ۴۷۰ بهره‌بردار بیشتر در دشت کاریز و ذرت علوفه‌ای با ۲۴۵ بهره‌بردار در دشت کرات با روش‌های نوین آبیاری توانسته تا ۳۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی داشته باشد، ۲۰ درصد ذرت علوفه‌ای تولید شده مصرف دامداران شهرستان است و مابقی به شهرهای اطراف فرستاده می‌شود. همچنین پنبه تولید شده به دلیل عدم وجود کارخانه پنبه به تربت جام منتقل می‌شود.

شهرستان تایباد ۴۴ هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی دارد که ۳۲ هزار هکتار آن زراعی و ۱۲ هزار هکتار دیگر باغی است.

انتهای پیام