کسب مدال تیم ملی قراش بری در مسابقات آسیایی Ptancil Balai Bannonایسنا/ خراسان شمالی سرابی تیم ملی کوراش بانوان هدیه: بانوان تیم ملی پاپتانسیل بالایی بری مدال قهرمانی آسیا درند مسابقات.

بتول بکروح در گفت و گو با ایسنا نمایش کردها: خراسان شمالی، مزبانی خوب، رضایت بخشی را برای، تمرین اردو، و رازشاکاران آرمگان آراد.

پاکروح افزود: گوراشکاران اردوی تمرین تیم ملی بانوان توانسند پا دو دورا میزبانی شمال خراسان در آن خوبی اهداف تمرینات خود را آدما دهند.

وی هدیه: تمرینات سخت ورشاکاران ایران فولدینگ ۶ تمرین اردو تیم ملی کوراش کاشور ایران را عمیدوار با هدف کسب حدقل قرار است در مسابقات قهرمانی آسیا کردستان آسیا شرکت کنید.

راه آدما داد: نهمین روز از ششمین اردوی تیم ملی بانوان کوراش به میزبانی خراسان شمالی امروز هفتم اسفند ماه بیان راسید و کجا اردو تا ادهم اسفند ماه آدما درد.

وی بیان کرد: دیرین اردو ورشکرانی از سراسیر کشور در هشت در هچت -۴۸، -۵۲، -۵۷، -۶۳، -۷۰، -۷۸، +۷۸، +۸۷ از بانوان پا دو ورشکار در هر زانه حضور دارند.

پاکروه در آدم افزود: راغبت های قهرمانی آسیا ۲۶ اسفند تا سوم فروردین ماه ۱۴۰۱ و مسابقات برای بزرگ نوروز دوم فروردین ماه ۱۴۰۱ دیر تاجیکستان و همچانین بازی های آسیایی ساویه چهرنگ شهر.

غفتانی، اصفهان، اردوی، بنوان، ورزچکرانی، آستان، خراسان شمالی، رضوی، مازندران، همدان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، سمنان و در بخش آقایان که روضه‌ای اینده برگزار اصفهان شهد، مازندرانی شمالی، چهارمحال و باغستان در حضور درند.

مجموعه ای از زهرا باقری و مهتاب بقاقی با عنوان گورشکار، فاطمه فرخی مرابی در دانساز و بتول بکروه با آدرس سرابی تیم ملی بنوان کوراش درین خراسان شمالی و حضور درند به شما دادم.

زهرا باقری، لیلا سیاهوشی، طاهره ازهربیوند، فاطمه شعبانی، صدف برانوند، دنیا آقایی، صبا کرمعلی و فاطمه برمکی اعضای تیم ملی قهرمانی مسابقات آسیا هستند.

همشنین بتول باکاروه با عنوان سرمربی و فاطمه اسلامی با عنوان تیم ملی کوراش بانوان سورپرایز عنوان مسابقات قهرمانی آسیا معرفتی شادند.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر