کسانی که واکسینه نشده‌اند برای واکسیناسیون بیایند/ ما به میزان اعتبارات قول و وعده می‌دهیمکسانی که واکسینه نشده‌اند برای واکسیناسیون بیایند/ ما به میزان اعتبارات قول و وعده می‌دهیم – مشرق نیوز
دیدگاهتان را بنویسید