کدام شیر گیاهی بهترین حالت کف سرد را در ویتامیکس ایر ایجاد می کند؟


ما ۷ شیر باریستا وگان مختلف را آزمایش کردیم تا ببینیم کدامیک بهترین کف سرد را در شیشه Vitamix Aer می‌سازد.

مورد علاقه ما –

ریپل باریستا- https://amzn.to/2nYCQzK

Outly Barista- https://amzn.to/2ngMi1h

Elmhurst Barista با بادام – https://amzn.to/2oLYI1Jرژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر