کاهش ۵۶ درصدی آبدهی چشمه های منتخب برستانایسنا/ لرستان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: آبدهی چشمه های منتخب استان نسبت به بلندمدت مرداد ۱۴۰۱ ۵۶ درصد کاهش داشته است.

داریوش حسن نژاد در دیدار با رئیس حوضه آبریز رودخانه های کرخی و مرتضی غرب با ارائه گزارش کاملی از وضعیت منابع آبی لرستان گفت: میزان آبدهی چشمه های منتخب استان ۵۶ مورد کاهش یافت. درصد در مرداد ماه سال جاری نسبت به بلندمدت.

وی گفت: از بین این چشمه های انتخاب شده برای حوضه کرخه در فرمانداری در مرداد ماه ۱۴۰۱ حدود ۷۳ درصد نسبت به دوره بلندمدت کاهش یافت و زهکشی چشمه های انتخاب شده برای حوضه کارون بزرگ لرستان در مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافت. حدود ۱۸ درصد نسبت به دوره بلندمدت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان تصریح کرد: بارش برف در پاییز ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۰ نسبت به پاییز سال گذشته ۲۶ درصد کاهش داشته و پوشش برف در سال آبی جاری به ترتیب ۲۷ و ۳۳ درصد بوده است. در مقایسه با میانگین طول دوره آماری در پاییز و بهار، کاهش و در زمستان حدود ۳ درصد افزایش یافت.

وی افزود: بیشترین پوشش برف را در سال آبی ۹۸-۹۷ و ۹۹-۹۸ داشتیم که با توجه به متوالی بودن این دو سال تاثیر بسزایی در تامین آب از چشمه های اطراف شهید کوه داشت.

انتهای پیام