کاهش ۴ و ۹ درصدی واردات بخش های فولادیآمار واردات زنجیره ای فولادی فولاد آلیاژی به مقاطع مختلف، محصولات فولادی و آهن اسفنجی نشان می دهد که علاوه بر عدم واردات آهن اسفنجی کشور، واردات فولاد آلیاژی نیز از ابتدای سال جاری به صفر رسیده و سایر اقلام فولادی نیز به صفر رسیده است. کاهش ۴ و ۹ درصدی را تجربه کرد.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی انجمن فولادسازان ایران به ایسنا، در چهار ماهه امسال کل واردات مقاطع بلند فولادی ۴ درصد کاهش داشته است در حالی که محصولات فولادی و مقاطع مسطح نسبت به آمار واردات آنها ۹ درصد کاهش داشته است. در مدت مشابه سال گذشته. این در حالی است که واردات آهن اسفنجی و فولاد آلیاژی (فولاد متوسط) در این مدت صفر بوده است.

بیشترین میزان واردات فولاد در چهار ماهه نخست امسال مربوط به محصولات فولادی معادل ۲۴۴ هزار تن بوده که چهار درصد کمتر از حجم واردات در مدت مشابه سال گذشته (۲۶۸ هزار تن) بوده است.

واردات بخش های مسطح فولاد در مدت یاد شده امسال با کاهش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۴۴ هزار تن در کل واردات طی چهار ماهه از ۱۴۰۰ به ۲۲۱ هزار تن در سال گذشته رسید. همین دوره امسال

در نهایت مجموع مقاطع طویل وارداتی در چهار ماهه سال ۱۴۰۱ شمسی نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش چهار درصدی از ۲۴ هزار تن به ۲۳ هزار تن رسید.

بر اساس آمار واردات فولاد آلیاژی (فولاد متوسط ​​شامل صفحه، بلوک و اهرم) و آهن اسفنجی در چهار ماهه نخست امسال صفر بوده است.

انتهای پیام