کاری که برعکس ایران تو اروپا کاملا امری عادیه +عکسکاری که برعکس ایران تو اروپا کاملا امری عادیه +عکس – مشرق نیوزدیدگاهتان را بنویسید