چین: آمریکا در جایگاهی نیست که درباره تایوان اظهارنظر کندچین: آمریکا در جایگاهی نیست که درباره تایوان اظهارنظر کند – مشرق نیوز
دیدگاهتان را بنویسید