ما شما را در مراحل بهبود رابطه خود با غذا راهنمایی می کنیم و به شما آموزش می دهیم که روابط جدیدی ایجاد کنید که امکان توسعه ، ثبات و پشتیبانی را فراهم کند.

می توانید کارگاه آموزشی رایگان ما را بیاموزید تا بیاموزید که چگونه با انتخاب مواد غذایی متعادل تر باشید ، هوس خوردن و رژیم غذایی را از بین ببرید ، وزن متعادل داشته باشید و رابطه مثبتی با غذا و بدن خود برقرار کنید.