چه عواملی بر لمس پروتز سینه تأثیر می گذارد؟ زندگی کامل لیپوماتیک کویتوس


عوامل زیادی از جمله ضخامت بافت سینه ، نوع پروتز و دقت بیمار در تشخیص مورد ، در این امر تأثیرگذار است. هیچ جراحی نمی تواند تضمین کند که بیمار پس از عمل به هیچ وجه پروتز را لمس نمی کند. بنابراین ، اگر فردی با انجام عمل پروتز موافقت کرد ، باید دست زدن به پروتز را در قسمتهای خاصی از بدن در نظر بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید