پیکان و چندین نشانگر طراحی شده توسط “درویاری”اصلاح سیاست های مبادله دارو یا طرح دارویی برای کوتاه کردن دست قاچاقچیان و انحصارطلبان از بازار داروی کشور و دستکاری سلامت و جان بیماران انجام شد. حال باید پرسید در این طرح یارانه دارو چه اتفاقی می افتد و پرداخت از جیب مردم هنگام خرید دارو چگونه تغییر می کند؟

به گزارش ایسنا، دارو یک کالای مهم و حیاتی است که همه مردم به نوعی با آن سروکار دارند. بنابراین قیمت و در دسترس بودن آن برای همه مهم است.

زمانی که داروی ارزان ایرانی برای خارجی ها سوغات بود

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در سال های اخیر با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو، قیمت دارو در کشورمان نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین بود و همین موضوع جذابیت قاچاق معکوس داروهای ایرانی را افزایش داد. به کشورهای همسایه به طوری که یارانه ای که دولت برای داروها و در راستای حمایت مالی از بیماران پرداخت می کند با قاچاق معکوس دارو به کشورهای همسایه از دسترس ایرانیان خارج شده و داروی ارزان قیمت موجود در ایران هم اکنون تبدیل به سوغاتی شده است. خارجی ها.

پیکان و چندین نشانگر طراحی شده توسط “درویاری”

اکنون با اجرای طرح دارو، قیمت داروها واقعی است و در نتیجه جاذبه ای برای قاچاق این داروها به آن سوی مرز وجود ندارد. از سوی دیگر با افزایش پوشش بیمه ای دارو، پرداختی بیماران از محل پول خود برای داروها افزایش نمی یابد.

حمایت دارویی چیست؟

بنابراین در حال حاضر با اجرای طرح دارویی یا اصلاح سیاست تبادل دارو عملاً یارانه دارو به انتهای زنجیره توزیع دارو که همان «بیمار» است منتقل می شود. در نتیجه قیمت داروی تجویز شده توسط پزشک برای بیمار افزایش نمی یابد. به طوری که قیمت ها ثابت بوده و مانند قبل و با توجه به افزایش پوشش بیمه ای در برخی موارد قیمت برای بیمار کاهش می یابد.

البته شایان ذکر است کسانی که قصد خرید داروی بدون نسخه را دارند با افزایش هزینه مواجه خواهند شد و در نتیجه خرید رایگان دارو برای سودجویان این حوزه جذابیتی نخواهد داشت.

عدم افزایش قیمت داروهای بدون نسخه، گیاهان دارویی و مکمل های غذایی

در عین حال شایان ذکر است که بر اساس اعلام وزارت بهداشت، داروهای بدون نسخه افزایش قیمتی ندارند. در عین حال وزارت بهداشت اعلام کرد که با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم کشور به صورت روزانه از این داروها استفاده می کنند و بر اساس دستور رئیس جمهور در این زمینه تعداد آنها افزایش یافته است. به ۱۱۹ داروی بدون نسخه که به طور مکرر استفاده می شود مشمول بیمه هستند. بنابراین پرداخت از جیب مردم برای این داروها در صورت تامین از طریق بیمه کاهش می یابد.

این در حالی است که داروهای گیاهی و مکمل های غذایی شاهد افزایش قیمت نخواهند بود. وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد که بر اساس سیاست های دولت برای حمایت از بیماران، قیمت این محصولات مورد بررسی مجدد قرار می گیرد و قیمت ها تا حد امکان تعدیل می شود.

انتهای پیام