پیام نوروزی قالیباف به روسای مجالس تمدن نوروزی
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به روسای مجالس تمدن نوروزی گفت: تحکیم روابط مجالس به عنوان نمایندگان دولت ها نقش اساسی در برقراری صلح و ثبات پایدار در جهان معاصر دارد.