پوتین: تلاش غرب برای فروپاشی سیستم بانکی روسیه شکست خورده است
پوتین با بیان اینکه روسیه در برابر فشارهای بی سابقه تحریم های غرب مقاومت کرده است، گفت: تلاش های روسیه برای از بین بردن سیستم بانکی روسیه ناموفق بوده است.