پزشکان: جلوگیری از تبدیل اعتراضات به شورش و برخورد عادلانه و صادقانه با مردمنماینده اصلاح طلبان در شورای اسلامی راه حل مشکلات امروز را گوش دادن به اعتراضات، جلوگیری از تبدیل اعتراضات به اغتشاش و برخورد عادلانه و صادقانه با مردم عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، مسعود مازیکیان نماینده تبریز در صفحه توئیتر خود نوشت:

وی افزود: راه حل مشکلات امروز گوش دادن به اعتراضات، جلوگیری از تبدیل آن به بی نظمی و اجرای عدالت در حق مردم است و اگر با مردم بر اساس عدالت و انصاف برخورد شود بسیاری از مشکلات حل می شود.

کشور متعلق به همه مردم است و به هیچ گروه یا جنبش خاصی تعلق ندارد. ما باید به کسانی که در این کشور زندگی می‌کنند، حق رشد، توسعه و کمک به حل و فصل و اصلاح جامعه را بدهیم.»

انتهای نامه