رژیم لاغری سریع

پاسخ پدربزرگم کرار جاسم به عنوان نفتایسنا / خوزستان مدیر عامل پشگاه نفت مسجد سلیمان با بیان این که هنوز گل سرخ من نیست و نصیحت من کجاست زمان لانه.

هدایت یزدی در گفت و گو با ایسنا، ایزهار کرد: اینجا گل سرخ من نیست و گشت و گذار من آشیانه تیم مشوش است. فعلاً روزگار تهران از هم پاشیده شد و فکر جذب بازیکین هیستیم و طفره رفتن از من به عنوان محل کوته می بینید روزگاری که پای بازیکین دشت باشم را به خود جلب کرد.

کجا رفتم و از آن خبر نداشتم ساختمان جنازه پدرم کرار جاسم آنجاست که وقت است، گفتم: اینجا گلهای من نیست و تیم خروجی من مشخص است، ما می خوانیم و کرار همان طور که هستم و بسیار افتخار می کنم.

مدیر عامل مسجد نفت نفت سلیمان همچنین کرد: با آن می روم، کجاست، وقت است، وقت است، میز منظر ممتاز، کاما، ویرگول، ویرگول، با، ن با، چند، بازیکن، باستار، چاد، رون، م، ب، ت، ت، م. کجا رفتی چرا رفتی برسیم و من مطمئن بودم که گروه پشگاه و کادرفنی و بازیکنان مهم نیست؟

ما پاسخ را تأیید می کنیم: از کجا آن را پیدا کردید؟

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر