ویژگی های محتوای آموزشی مطلوب از دیدگاه وزیر علوم


ویژگی های محتوای آموزشی مطلوب از دیدگاه وزیر علوم

ایسنا/ خراسان رضوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: علاوه بر محتوای آموزشی، کتاب درسی باید به موضوع مهارت افزایی و آماده سازی کار، کمک به هویت بخشی و افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان اختصاص یابد.

محمدعلی زلفی گل در گفت وگوی اختصاصی با ایسنا، با بیان اینکه برای تربیت انسان در سطح جمهوری اسلامی، طراحی محتوای درسی از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: طرح «روش تالیف کتب درسی» به عنوان موضوع پژوهشی. در اختیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی توسعه یافته است و در نظر داریم با مطالعات تطبیقی ​​ملی و فراملی و بررسی ویژگی های کتب درسی سایر کشورها و با استفاده از تجربیات جهانی و خود آن را بومی سازی کنیم. به عنوان مثال، کتاب درسی علاوه بر محتوای آموزشی، بخشی از آن را به موضوع ارتقای مهارت و شایستگی آنها، کمک به هویت بخشی و افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان اختصاص دهد.

ادامه این گفتگو را در ویدئوی زیر مشاهده کنید.

انتهای پیام