ویرانجی کاران از قم در مسابقات قهرمانی کشور پنج مدال کسب کردندایسنا/ قم فرنجی کاران قمی از مسابقات قهرمانی دانش آموزی کشور پنج مدال کسب کرد.

کشتی گیران قمی در پانزدهمین المپیاد بین المللی کشتی به میزبانی تبریز به مدال های رنگارنگ دست یافتند.

در مسابقات قهرمانی کشور دانش آموزی، محمد جواد ابوطالبی در وزن ۵۱ کیلوگرم مدال طلا، شاهزاده محمد العامری در وزن ۴۵ کیلوگرم مدال نقره و علی، کوچکترین از دو واحد وکیل، برنز را کسب کردند. مدال وزن ۷۰ کیلوگرم

در مسابقات قهرمانی دانش آموزی، محمد جنقلی در وزن ۶۰ کیلوگرم مدال طلا و ردا موردی مدال برنز وزن ۶۷ کیلوگرم را کسب کردند.

انتهای پیام