رژیم لاغری سریع

ویدو / بایابانک سرخی چشمنواز در گور «کوه سرخ».


ویدو / بایابانک سرخی چشمنواز در گور «کوه سرخ».

گور کوه سرک در جنوب شهرستان سرخه و روستای بایابانک تاریخی آستان سمنان قرار درد. جایی که جنوب به بخشای، شمال ریگ جین، شمال به کوسرخ، غرب گوور صفاییه و سیاهکوه و شرق آن کانی گوگرد دالاسیان محدود میچود است. «کوه سورک» شواهدی از سرک تفای نامکه دارد که شهرت درد، خاک راس، منطقه تمامی را پوشنده آست و گیاهان شورپسند مناند تگ و گز در آن به چشم می خورد و دیر محله های ناهیده دخانه د.

عکس از: مسعود محقق / وبلاگ نویس: جواد علیزاده

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر