ویدئو / خدمت مقدس یا دو سال غیبت؟


ویدئو / خدمت مقدس یا دو سال غیبت؟

از کسانی که می گویند خدمت سربازی یک خدمت مقدس است تا کسانی که فکر می کنند بی فایده است، سربازی اجباری دو جنبه منفی دارد. البته نظامیان این عبارت قهری را زیاد دوست ندارند. در وسط این طیف کسانی هستند که استدلال می کنند که نحوه برگزاری و اجرای این دوره باید تغییر کند. به عنوان مثال مدت زمان آن را کاهش دهید و از سربازان در خدمت به صورت حرفه ای و نه تنها به عنوان یک نیروی ارزان قیمت استفاده کنید. در این ویدئو سعی کردیم با گفتگو با تعدادی از کادرها و تعدادی از سربازان پادگان “۰۱” در یک جلسه آموزشی نظامی حضور پیدا کنیم.

عکاس: اسماعیل گیلرخ، امید ابراهیمی / خبرنگار: محمدرضا نورمحمدیان / تدوین: امید ابراهیمی.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر