ویدئو / باران بهاری در تهران


ویدئو / باران بهاری در تهران

با شروع نوروز سال ۱۴۰۱ تهران با وزش باد شدید و تگرگ و باران همراه بود. تغییر شرایط جوی پایتخت و کاهش دما سفر نوروزی را با مشکل مواجه کرد. اداره کل هواشناسی استان تهران نیز هوای تهران را با کاهش بیشتر دما، وزش باد و طوفان پیش بینی کرد.

عکاس و تدوین: امیرحسین شهصفری

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر