وکیل اکبر خرمدین: او یک فرد عادی و از رزمندگان جنگ ایران و عراق بود
حسن امیدفر وکیل اکبر خرم‌دین قاتل زنجیره‌ای که پسرش بابک، دختر و داماد دیگری را که در بیمارستان جان باختند را به طرز فجیعی به قتل رساند.