وزیر کشور از مرز مهران بازدید کرد


وزیر کشور از مرز مهران بازدید کرد

ایسنا/ ایلام دکتر احمد واحدی وزیر کشور پس از ورود به ایلام با سفر به ماهران از گذرگاه مسافری این مرز بازدید کرد.

بازدید از مرزهای مهران و آشنایی با آخرین شرایط اربعین در استان از برنامه های وزیر کشور در پایانه مرزی مهران است.

انتهای پیام