وزیر دفاع بلغارستان شواهدی از حضور جاندارانه درباره روسی به کارگردانی شاد دارد.نخستوز وزیر دفاع بلغارستان، امروز (دوشنبه) گیفت، وزیر دفاع را بابیت بی اتنای، دکتر “جینگ” خوندن، کارزار روسیه با اوکراین به کارگردانی مایکیند.

به گزارش گازاریش ایسنا به نقل از خبر گازاری آسوشیتدپرس، «کریل پتکوف» نخت وزیر گوفت بلغارستان و دولت ائتلافی، میان رو امروز نستی، بری ری دادن، به کارگردانی ایستوان یانف، وزیر دفاع در نقش اسمیچ، خداد فردشتدی دهدی. پراداریها، داربینها.

نخستوز، وزیر دفاع بلغارستان، Hamchnen Gevt: Tamami Charkai، ائتلاف Darbara، به سرپرستی وزیر دفاع، توافوق کاردهندی. وزیر دفاع از Nmitwand Bejai، کلمه “جنگ آز” کلمه برای عملیات کانادا است. قتی هزاران سرباز از دو طرف کشته شدند، عملیات های نامیتوان آن را نامید.

وی اوزود: نامیتوند بلغاری با تفار ریفتار کند. زمان من چیزی را میبنیم که با آن اوک نیستیم، چیزی که خیالی روشن آست، نمتیوانیم ساکت بمانیم.

وزیر دفاع بلغارستان روز یقانبه در پستی وسپوکی نوشت

وزیر بلغارستان، همچینین، ازهر، وزیر دفاع، قاضی، کرد و تحفه، سکسکه برای وزرای کاشور حق، نظر نادرند کجاست، چنانکه سیاست پادگان امور خارجه است. خودشان را، تاپیکی از فیس بوک، موتره، کینده، پاشا، پاشا است.

نخست وزیر بلغارستان آدما داد: لقب ارگانیک ناتو و اتحادیه اروپا چیست، مجبور نستیم، تصمیم هائی را بیگیریم که خشورهای، غربت گردهند، اما تایید کننده دارم که بازرگترین شامل نظر آمنی خوری غمپا ای. اتحاد؟

دسامبر ۲۰۲۱ آشیانه نظامی نروهای.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر