وزیر امور خارجه: جونگ، راه هاله بهران اوکراین و هچ بهران دیجی نست


“سایمون کاونی” وزیر امور خارجه ایرلند، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، کشورمان درباره، مناسبت های دوجان، مسائل منطقه و بین آخوندها، حکم بهران اوکراین و خاطرات وین، تلفن، و تبادل نظر

به گزارش ایسنا،حسین امیرعبداللهیان با اشاره به سفر وزیر امور خارجه ایرلند در تهران و ایران و ایران و ایران تا زمانی که منتظر باشید.

وزیر امور خارجه ایرلند، نس، با تایید کرد: “خاطرات دکتر خاص از وین.”

سایمون کونی سوال درج در پرونده اقتصادی بالا ایران دارنده اهمت پرچمورد و آوزود: چه عنوان تسهیلات کیندا کنادا قناما ۲۲۳۱ دوبل داشبوردش ایم و ایرلند طلسم خود می دارد. توند حکاکی آتمانین بخچیخود.

امیر عبداللهیان دُر بخش دین است، کردها را کجا دیدی؟ البته پرهای بهران و پاهای ناتو به نظر میهمان نظامی در منطقه ای می چرخید که چهره سربازان از آن غافل بود.

رئیس دیپلوماتیک کشورمان در راستا تجربه حضور در ضایعه از دست دادن وکالت سوال امریکا و ناتو را در افغانستان گفت یدور سفت و تایید کرد.

امیر عبداللهیان افزود: آخرین قطعه شورا، آمنه درباره، یمن، واقعیت ها، کاشور کجاست؟

وزیر امورخارجه ایرلند نز درباره قطنم آخر شورا آمنه درباره یمن گفت: ایرلند آنجا قسمت همایت نکرد و آن دینبال گافگو یمن است و تقدم کا سازمان است. ملال، کاشور، شهید، فیم، بحر، بحری.

وزرای امور خارج از جمهوری اسلامی ایران و ایرلند با حضور رایزنی ادامه می دهند و ماشورات بری پگی راند روابط دو طرف و مسائل منطقه را گسترش می دهد و بین آخوندها تایید کرندند. .

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر