واکنش چارچوب هماهنگی شیعیان عراق به پیوستن صدر به اپوزیسیون ملیچارچوب هماهنگی شیعیان عراق و ائتلاف حاکمیت به پیوستن جریان صدر به اپوزیسیون ملی برای مدت یک ماه واکنش نشان دادند.

به گزارش ایسنا، به نقل از شفق نیوز، وائل الرکابی، از رهبران ائتلاف دولت قانون عراق گفت: پیوستن مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق به اپوزیسیون ملی فرصت یا مهلت جدیدی برای تمام گروه‌ها جهت تشکیل دولت به دور از کشمکش‌های سیاسی است از جمله آن‌هایی که با وی ائتلاف کرده‌اند.

وی گفت: چارچوب هماهنگی شیعیان امروز (دوشنبه) نشست مهمی را درباره تصمیم دادگاه فدرال و پیامدهای آن و موضع جریان صدر و مخالفان برای رسدین به توافق‌ها برگزار خواهد کرد. از جمله اقداماتی که انجام خواهیم داد گفتگو با گروه‌های هم پیمان با صدر(ائتلاف حاکمیت با رهبری خمیس الخنجر و حزب دموکراتیک کردستان عراق با رهبری مسعود بارزانی) و بقیه گروه‌ها است. همچنین قبل از آن مذاکراتی با صدر درباره تصمیم اخیر وی و مکانیزم‌های راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بن بست سیاسی صورت خواهد گرفت به ویژه اینکه چارچوب هماهنگی شیعیان عراق با صدر برای تشکیل دولت اکثریت بدون به حاشیه راندن هیچ طرف سیاسی اتفاق نظر دارد.

الرکابی احتمال داد که تصمیم اخیر صدر در پی نشست وی با گروه‌های ائتلاف “نجات وطن” اتخاذ شده باشد و با توجه به اختلافاتی که میان این طرف‌ها وجود دارد احتمالا تصمیم صدر به منزله فرصتی به ائتلاف حاکمیت و حزب دموکراتیک برای ورود به مذاکرات جدید و تشکیل ائتلاف‌هایی است که می‌تواند تشکیل دولت آتی را سرعت ببخشد. چارچوب هماهنگی شیعیان مذاکرات با گروه‌های سیاسی را طی هفته آتی برای خروج از بن بست سیاسی آغاز خواهد کرد.

منبعی در ائتلاف حاکمیت نیز گفت: تصمیم صدر اهداف زیادی دارد از جمله آزاد کردن هم پیمانانش از توافق‌هایی که مانع ورود آن‌ها به ائتلاف‌های جدید با گروه‌های دیگر می شود. همچنین واقعیت همبستگی گروه‌های ائتلاف نجات وطن را نشان می‌دهد. صدر می‌خواهد ناتوانی تمام گروه‌ها از رسیدن به راهکاراهی مفید برای پایان بحران تشکیل دولت را نشان دهد برای همین توپ را به زمین هم‌پیمانان و چارچوب هماهنگی شیعیان انداخت.

همچنین چارچوب هماهنگی شیعیان عراق از اقدامات عملی نمایندگان مستقل درباره تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق و حفظ حق اکثریت استقبال کردند.

گروه‌های چارچوب هماهنگی شیعیان پایبندی خود را به مکلف کردن یک نامزد بی طرف برای تشکیل دولت برای پایان بن بست سیاسی و ادامه مذاکره با طرف‌ها اعلام کرد.

چارچوب هماهنگی شیعیان عراق فراکسیون‌های سیاسی را به برخورد مثبت با طرح اعضای مستقل و جنبش‌های نوپا دعوت کرد.

رهبر جریان صدر که رهبری اکثریت را در پارلمان عراق دارد روز یکشنبه پیوستن به اپوزیسیون ملی به مدت یک ماه را اعلام کرد و یک ماه به نمایندگان مستقل برای تشکیل دولت جدید فرصت داد.

انتهای پیام