هیئت رئیسه جبهه توسعه رفاه و عدالت انتخاب شددر جریان انتخابات هیئت مدیره جبهه کار و عدالت، آقای شهاب الدین صدر به عنوان دبیرکل جبهه توسعه رفاه و عدالت انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، محمد جواد محمدی نوری دبیرکل و معاون اجرایی جبهه پیشرفت بهزیستی و عدالت اعلام کرد: در این جلسه عضویت حزب تمدن اسلامی و حزب اقدام مستقل به تصویب مجمع عدالت و توسعه رسید. حزب.شورای مرکزی جبهه پیشرفت به این جبهه بپیوندد.»

وی افزود: با اتفاق نظر و اتفاق نظر همه احزاب، آقای شهاب الدین صدر در سال جدید مجددا به عنوان رئیس جبهه رفاه، توسعه و عدالت انتخاب شد. حسن البیادی نیز به عنوان معاون اول و علی مدنی کرمانی به عنوان معاون دوم رئیس جمهور انتخاب شدند.

نوری ادامه داد: محمد جواد محمدی نوری به عنوان دبیر اول و فریدون قدیری ابیانه به عنوان دبیر دوم جبهه انتخاب شدند. علی عبادی نیز به عنوان دبیر جدید جبهه انتخاب شد.

انتهای پیام