هوتسین از کجا به خانه ایرانیان آمد؟مطالعه تاریخ دین هفدهم چین نشان می دهد که این سنت به «یاد خدا» بازمی گردد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در مقاله ای از چراغعلی اعظمی سنگسری در کتاب ایران شناسی (تالیف ایرج افشار با همکاری کریم اصفهانی) در این باره می خوانیم: هستی خداست و نامش اورمزد بود. اورمیز در ابتدای پیدایش خود، شش ملک به هم پیوسته ایجاد کرد که مسئول نظم بخشیدن به جهان بودند. در کتب گذشتگان از جمله کتاب پندیشان که به پارسی میانه (پهلوی) است و از قرون نخستین اسلامی به ما رسیده است، آمده است که شش فرشته مقرب ذکر شده عبارتند از: هفت امشاسپند. یا امشوند و هفت نوع غله برگزیده اند. این کلمه به معنای امشاسپند است که در زبان پهلوی نیز به صورت آمارسپند به معنای «قدیس جاودانه» آمده است. با دانستن این موضوع، ما در شرف حل مشکل هفته گناه هستیم. امشاسپند واژه ای است که از دو جزء به نام امشا + سپند تشکیل شده است.

قسمت اول را به صورت «امشو» دیدیم و «عمار» نیز به معنای جاودانه است و قسمت دوم یا اصلی در این کلمه مرکب «سپند» به معنای مقدس است که با حرف «سین» شروع می شود و این همان “گناه” منظور ما از قرار دادن جدول هفتم ذکر شده در ابتدای نام اولیای جاویدان است. یعنی سال جدید را از قدیم الایام به یاد خداوند متعال و فرشتگان مقربش آغاز کرده و ادامه داده و برای سلامتی، سعادت، بهروزی و سلامتی خانواده و فرزندانمان از آنان یاری می طلبیم.

انتهای پیام

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر