هوای فردا / بارش باران در شمال کشور
به گفته کارشناس هواشناسی فردا شاهد وسعت سامانه بارشی در نوار شمالی مرکز شرق خواهیم بود.