هوای شهرستانهای درود و بروجرد در شرات با ماشین نسلیمایسنا/لرستان سرپرست، حفادت، حوالی لرستان هدیه: هوای شهرستانهای درود و بروجرد در شرایات در سیار نسالم خ.

علی سالاروند امروز ۱۹ اسفندماه، نمایش کردها: هوای آخر شاهراهی آستان امروز پنج شنبه ۳ تا ۵ بربر حد استعاره آلوده گذرش شاده آست.

یک اعلامیه کردی: هوای شهرستانهای دورود و بروجرد، دار شریعت، سیار نسلیم، بین ۴، , , , , , , , .

سرپرست حفادت محیط زیست لرستان بیانیه کرد: هوای شهرستانهای خرم آباد، ازنا، دلفان، پلدختر، رومشکان، کوهدشت، الیگودرها، سریال و چیگنی در شرات نسلیم قارد درد.

سالاروندا خرانشان کرد: توصیه میچود دغدغه اهالی دانشگاه است و حالتی سالم و سالم پیدا کرده است کدکن و مردم دارای بماری به فرکانس غیرضروری قلب و رگ و پاسخ تنفسی دارند.

وی بیان کرد: از آغاز امسال تکنون ۲۴ رز آلودا در لرستان ثابت شده است که بسیار قوی است.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر