هواداران میس رفسنجان پیوستندبازیکن بکان فصل گذشته به میس رفسنجان پیوست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محمدمهدی محبی بازیکن پکان فصل گذشته با میس رفسنجان قرارداد بست تا شاگرد محمد ربیعی شود.

قرارداد فراز امام علی با میس رفسنجان نیز برای یک فصل دیگر تمدید شد.

انتهای پیام