هشدار پوتین در مورد انتقال شبه نظامیان از سوریه و عراق به افغانستانهشدار پوتین در مورد انتقال شبه نظامیان از سوریه و عراق به افغانستان – مشرق نیوزدیدگاهتان را بنویسید