هشدار بانک مرکزی نسبت به بانک های مشکل دار در پرداخت سود سپرده ها


هشدار بانک مرکزی نسبت به بانک های مشکل دار در پرداخت سود سپرده ها

و بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر لزوم پرداخت سود سپرده ها توسط بانک ها، مدیران معوقه پرداختی به هیات انتظامی بانک ها را معرفی کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از بانک مرکزی، در این بخشنامه پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹ با صدور مصوبه شماره ۱۲۹۷ جلسه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ سود سپرده های مدت دار سرمایه گذاری علی رغم تایید مکرر بانک ها. مرکز منتهی به بخشنامه های شماره ۳۷۳۵۲۵/۰۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۰ و شماره ۱۳۳۵۷/۰۱ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۱ در خصوص لزوم رعایت موارد مندرج در بخشنامه های مذکور با توجه به بازرسی های انجام شده. همچنان برخی بانک‌ها و مؤسسات گزارش‌های حاصل از آن را ادامه می‌دهند، تسهیلات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌های مختلف، تخلف از نرخ‌های مصوب بخشنامه صادر شده است.

لازم به ذکر است ادامه روند تخلف از ضوابط گزارش شده در خصوص نرخ های سود مذکور بدون توجه به بازتاب آن توسط برخی بانک ها و موسسات اعتباری، ضمن افزایش قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، آسیب هایی را به همراه دارد. واحد پول محلی حقوق سایر ذینفعان نیز ثبات را تهدید می کند و سلامت و توان مالی بانک ها و موسسات اعتباری را تامین می کند. لذا پس از تایید یا تکرار کلی قبلی، بر لزوم رعایت دقیق و کامل مقررات فوق الذکر و بر این اساس ضمن ارسال آخرین اخطار و اخطار به بانک ها و موسسات اعتباری متخلف از موارد فوق، مجددا تاکید می گردد. . نرخ سود با رعایت مقررات فوق، مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های گزارش شده بر عهده هیأت مدیره و مدیران محترم عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است و این بانک به طور مرتب نظارت خواهد کرد. رعایت نرخ سود سپرده ها و برخورد قاطع با موارد تخلف از طریق هیات انتظامی بانک ها.

انتهای پیام