هدف وزارت علوم تقویت زیرسیستم ها در کنار اجرای اسناد اولیه استمعاون آموزشی وزیر علوم گفت: هدف ما در وزارت علوم این است که بتوانیم ضمن اجرای اسناد اولیه برای دستیابی به اهداف تعیین شده، زیرسیستم ها را تقویت کنیم.

به گزارش ایسنا، دکتر قاسم اموابیدینی معاون آموزشی وزارت علوم با حضور در دانشگاه جامع علمی کاربردی و دیدار و گفتگو با دکتر حسین بلندی رئیس این دانشگاه اظهار داشت: یکی از دلایل علاقه من به دانشگاه است. علوم کاربردی علوم کاربردی حلقه اتصال دانشگاه و صنعت در این دانشگاه است، موضوعی که تاکنون به آن پرداخته نشده، مورد غفلت قرار گرفته است و این ظرفیتی است که دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور می‌توانند از طریق آن برای توسعه مهارت‌های مورد نیاز اشتغال تلاش کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن استماع برنامه های تحول آفرین دانشگاه جامع علمی کاربردی بر حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تحقق برنامه های آینده نگر دانشگاه تاکید کرد.

وی افزود: قطعاً با برنامه های ارائه شده تحول بزرگی در دانشگاه جامع علمی کاربردی رخ خواهد داد و هدف ما در وزارت علوم این است که بتوانیم زیرنظام ها را تقویت کنیم تا به اهداف تعیین شده در اجرای پروژه برسیم. اسناد بالادستی.”

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، در ادامه دکتر حسین بلندی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی به تشریح برنامه های در دست اقدام این دانشگاه از جمله هدایت و حمایت از مراکز آموزشی با تدوین طرح پرداخت. برای آموزش عالی علمی و کاربردی و تدوین برنامه میان مدت مراکز آموزشی. ارزیابی نیازهای فعلی و ایجاد نیازهای آتی با تدوین برنامه های درسی جدید و بازنگری برنامه های درسی در طول عمر بیش از ۵ سال و پیوند تجربیات محیط کار با دانش روز از طریق استخدام کارشناسان در زمینه های حرفه ای و استخدام معلمان جدید بر اساس ارزیابی نیازهای استانداری و ارزیابی صلاحیت معلمان در نظام آموزشی و علمی کاربردی و تبیین اهداف تفاهم نامه های مشترک برای ارتقای مهارت و ارتقای اشتغال.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اجرای طرح مطالعاتی همزمان برای دانشجویان سایر زیرنظام های آموزش عالی در دوره های علمی کاربردی و راه اندازی دوره های تکمیلی را در قالب راهکارهایی برای افزایش اشتغال پذیری دانشجویان دانست.

در خاتمه این جلسه و با اعلام معاونت علمی وزارت علوم مقرر شد کمیته همکاری مشترک متشکل از مدیران منتخب معاونت علمی وزارت علوم و دانشگاه جامع تشکیل شود. علوم کاربردی برای موضوعات پیشنهادی.

انتهای پیام