نیروگاه جدید ۶۰۰۰ مگاواتی تا شهریور ماه سال آینده به بهره برداری می رسدمعاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی با تایید اینکه تا پیک تابستان سال آینده ۶۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه کشور اضافه می شود، گفت: در سال گذشته میانگین افزایش ظرفیت نیروگاه برق نیروگاه های حرارتی بود. سه بار نسبت به سالهای قبل

به گزارش ایسنا، امیر دودابی نژاد امروز در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه شرکت برق حرارتی مسئولیت مدیریت تولید و توسعه انرژی حرارتی کشور را بر عهده دارد، افزود: تابستان سال گذشته در تامین برق با مشکلات زیادی مواجه شد و همین امر باعث شد. تا وقوع خاموشی های فراوان در مناطق مختلف از کشور. به همین منظور از شهریور ماه سال گذشته برنامه ریزی منسجمی برای گذراندن موفقیت آمیز اوج تابستان امسال در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه امسال با شرایط سختی از نظر گرما و خشکسالی مواجه هستیم، ادامه داد: امسال میانگین وزنی دمای هوا نسبت به سال گذشته ۱۱۰ درجه افزایش یافته و میزان بارش ها نسبت به دوره طولانی ۱۷ درصد کاهش داشته است. مدت زمان متوسط

دودابی نژاد افزود: این امر منجر به کاهش میزان برق تولیدی نیروگاه های برق شد و با کاهش سطح آب های زیرزمینی میزان برق مصرفی بخش کشاورزی برای برداشت آب افزایش یافت و همه این مشکلات منجر به افزایش سالانه ۱۵۰۰۰ مگاوات عدم تعادل در تولید و مصرف برق.

معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی تاکید کرد: برای این منظور طرح جامع ۱۰۰ اقدامی برای تامین پیک پایدار برق در تابستان امسال با سه رکن اصلی افزایش ظرفیت تولید برق، استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود و مدیریت انرژی در نظر گرفته شده است. مصرف.

وی با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور، ادامه داد: بر اساس تمهیدات هدفمند، مقرر شد از شهریور سال گذشته تا پایان تابستان امسال حدود ۶۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق کشور افزایش یابد. که افزایش سه برابری ظرفیت است که میانگین دوره سال های گذشته است.

دودابی نژاد بر استفاده حداکثری از ظرفیت تولید کشور تاکید کرد و گفت: حدود ۸۰ درصد از ظرفیت تولید کشور مربوط به نیروگاه های حرارتی، ۱۲ درصد مربوط به واحدهای برق و مابقی مربوط به نیروگاه های تجدیدپذیر، هسته ای و کوچک است. ، که باید شرایط فنی را داشته باشد، به طور مداوم نگهداری شود تا آماده تولید برق ثابت با حداکثر ظرفیت باشد.

معاون برنامه ریزی شرکت انرژی حرارتی یادآور شد: در زمینه آماده سازی نیروگاه های حرارتی کشور در سال جاری برای اولین بار برنامه تعمیر و نگهداری را با بیش از ۹۴ هزار مگاوات قبل از شروع مصرف برق در کشور به پایان رساندیم. تابستان اوج گرفت و ضمن ثبت یک رکورد جدید در بخش، توانستیم همه ماژول ها را با حداکثر آمادگی کامل کنیم.

وی با اشاره به برنامه صنعت برق حرارتی برای افزایش ۱۱۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق نیروگاه های موجود، گفت: این میزان افزایش ظرفیت با هزینه پنج تا یک بیستم احداث نیروگاه محقق می شود. نیروگاه جدید، به منظور اجرای طرح های افزایش سطح انرژی و رفع محدودیت ها.. تولید بسیار مهم است.

دودابی نژاد با اشاره به طرح های اجرا شده در این زمینه افزود: در نیروگاه های حرارتی به ازای هر درجه افزایش دمای هوا نسبت به شرایط ۱۵ درجه ایزو حدود ۱۷ درصد از انرژی که یک توربین گاز می تواند تولید کند کاهش می یابد که می توان با خنک کردن هوای ورودی به توربین به دست می آید. ما در تلاش هستیم تا بخشی از این کاهش ظرفیت را کاهش دهیم و از ظرفیت موجود خود به نحو بهتری استفاده کنیم.

معاون شرکت برنامه ریزی انرژی حرارتی افزود: همچنین با استفاده از چند سیستم کنترلی جدید توانستیم حداکثر ظرفیت تولید توربین های گازی را در ساعات پیک مصرف نسبت به ساعات غیر اوج مصرف به دست آوریم. بنابراین ارتقای فنی توربین های گاز و یا رفع محدودیت های تولید واحدهای گرمایشی از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه بود.

افزایش ۱۴ درصدی مصرف برق صنایع بزرگ در تابستان

وی با تاکید بر اینکه ۴۰ درصد از مشترکان صنعت برق نسبت به سال گذشته انرژی کمتری مصرف کردند، گفت: برنامه ریزی دقیق مدیریت مصرف برای حدود ۵۰ هزار واحد صنعتی کشور منجر به افزایش مصرف برق در ۹ صنعت بزرگ کشور شد. تابستان این فصل ۱۴ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

دودابی نژاد با اشاره به اینکه امسال ۹۵ درصد برق کشور توسط نیروگاه های حرارتی تولید شده است، گفت: از ۶۰۰۰ مگاوات برنامه ریزی شده وزارت نیرو برای پیک تابستانی فعلی، حدود ۴۵۰۰ مگاوات با ساخت ۲۳ نیروگاه جدید محقق شده است. نیروگاه ها و ارتقای ظرفیت تولید ۲۸۶ واحد موجود، مابقی با احداث واحدهای حرارتی جدید و برنامه های پیش بینی شده در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و مولدهای کوچک تا پایان تابستان به بهره برداری می رسد.

معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی با تایید اینکه تا اوج تابستان سال آینده ۶۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های کشور اضافه می شود، افزود: برای ساخت هر بلوک سیکل ترکیبی ۳.۵ سال و بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ نیاز است. برای هر نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی یک میلیون یورو مورد نیاز است.

انتهای پیام