نیروهای عراقی کنترل کامل نوار مرزی با سوریه را در دست گرفتندنیروهای عراقی کنترل کامل نوار مرزی با سوریه را در دست گرفتند – مشرق نیوز
دیدگاهتان را بنویسید